Lärarförbundet
Bli medlem

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet

Daniel Barker, gymnasielärare, författare och föreläsare, berättar hur han vänder sin undervisning upp-och-ner med Flipped Classroom – det omvända arbetssättet.

Se den inspelade föreläsningen där Daniel Barker berättar om hur han med digitala verktyg vänder sin undervisning upp-och-ner och förbereder eleverna för ett optimalt möte i klassrummet. Hans elever kommer förberedda till lektionen genom att de tittat på förinspelade genomgångar som han lägger ut på nätet, då kan tiden i klassrummet användas på ett helt annat sätt än i traditionell undervisning. Med ett flippat klassrum har Daniel idag både tid och möjlighet att hjälpa alla elever. I skolan. På lektionstid.

Daniel Barker arbetar som gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och mottog våren 2014 Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris för sitt arbete med att utveckla och sprida kunskap om Flipped Classroom och elevaktiva metoder i klassrummet. Daniel har också gett ut en bok i ämnet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här