Avtal webb
Senast uppdaterad

2019-02-21

Avtal och lagar

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet regleras på olika sätt. Här hittar du information som berör relevanta lagar, centrala och lokala kollektivavtal samt ditt enskilda anställningsavtal.

Som lärare i skola, förskola eller fritidshem berörs du precis som alla andra arbetstagare av olika avtal. De bestämmer saker om ditt jobb, din arbetstid, din lön med mera.

Det finns olika sorters avtal, kollektivavtal och enskilda avtal. De avtal vi oftast pratar om är kollektivavtal. Ett kollektivavtal berör flera personer, till exempel anställda i en viss bransch, en viss yrkesgrupp eller anställda hos en viss arbetsgivare.

De allra flesta lärare, över 90 procent, omfattas av kollektivavtal. Om du inte har ett kollektivavtal så är det ditt anställningsavtal och lagen som bestämmer om din anställning.

När man till vardags talar om "löneavtal", "arbetstidsavtal" och liknande handlar det ofta om delar av mer omfattande kollektivavtal om lön och anställningsvillkor. Sådana avtal har Lärarförbundet med många arbetsgivarorganisationer. Första steget att få kännedom om vad som gäller i din anställning är att ta reda på vilket centralt kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare.

Nedan hittar du de centrala kollektivavtalen. Saknar din arbetsplats kollektivavtal, läs mer om vad du tillsammans med Lärarförbundet kan göra om du saknar avtal.

Du är även välkommen att ställa en fråga till våra kunniga ombudsmän för att få veta mer om ditt avtal och dina rättigheter. Osäker på alla ord och begrepp? Lär dig mer i vår avtalsordlista.


Centrala kollektivavtal

Lärarförbundet tecknar centrala avtal med många arbetsgivarorganisationer.

Kommuner och Sobona (tidigare Pacta)

Sammanfattning av avtalet:
Sveriges kommuner och landsting -
Sobona -

Staten

Sammanfattning av avtalet:
Arbetsgivarverket -

Privata arbetsgivarorganisationer


Almega
Sammanfattning av avtalen:

Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet
-
Almega Kompetensföretagen -
Almega Tjänsteförbunden/Utbildningsföretagen -
Jensen Education -
Lernia -
Vindora -

Arbetsgivaralliansen
Sammanfattning av avtalen:
Arbetsgivaralliansen - Högskoleavtalet -
Arbetsgivaralliansen - Skola/utbildning -
Arbetsgivaralliansen - Folkhögskola -
Arbetsgivaralliansen TRIA (Waldorfskolorna) -

IDEA
Sammanfattning av avtalen:
IDEA Folkhögskolor och utbildningsföretag -
IDEA Högskolor -
IDEA Skolavtalet -
IDEA Studieförbunden -

KFO - Kooperationens förhandlingsorganisation
Sammanfattning av avtalet:
KFO - Kooperationens förhandlingsorganisation -

Sobona (tidigare KFS)
Sammanfattning av avtalet:
Sobona -

Svenska kyrkan
Sammanfattning av avtalet:
Svenska kyrkan -


Lokala kollektivavtal på din arbetsplats

Lokala kollektivavtal är de avtal som gäller fler än en person - för dig och dina kollegor. Det innebär många fördelar för både kollektivet och dig som individ. Lokala kollektivavtalet kan innehålla delar som är annorlunda än det centrala kollektivavtalet. De lokala avtalen tecknas oftast med enskilda arbetsgivare, både kommuner och privata arbetsgivare. Din avdelning kan ha mer information om lokala avtal.

De lokala avtalen i din kommun eller på din arbetsplats kan till exempel reglera lön, arbetstid, arbetsorganisation, kompetensutveckling, och introduktion för nyanställda.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal, läs mer om vad du tillsammans med Lärarförbundet kan göra om du saknar avtal.

Ditt anställningsavtal

Anställningsavtalet är det enskilda avtal som du tecknar med arbetsgivaren. Det ska innehålla uppgifter ni kommit överens om, till exempel din befattning, lön, förmåner, anställningsform, och sysselsättningsgrad. Om det finns kollektivavtal ingår de bestämmelserna automatiskt i anställningsavtalet. Enskilda överenskommelser kan göras, om de inte strider mot gällande kollektivavtal. Sådana överenskommelser ska framgå av ditt anställningsavtal.

I 6c § lagen om anställningsskydd finns regler om vilka uppgifter som ska finnas med i anställningsavtalet.

Lagar som berör dig

Arbetsmarknaden styrs också av arbetsrättsliga lagar, till exempel lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Det finns även andra typer av lagar som är relevanta för dig som arbetar i skolan, till exempel skollagen.

Ofta finns möjlighet att sluta kollektivavtal som ersätter lagens skrivningar men för att veta vad som gäller behöver man ha koll på både lagar och kollektivavtal, eftersom de kan påverka varandra i olika riktningar. Det kan även finnas andra regler att ta hänsyn till. Läs mer om regler som rör din arbetsmiljö.

Här är några viktiga lagar:

Lagen om anställningsskydd


Arbetsmiljölagen

Medbestämmandelagen

Arbetstidslagen

Diskrimineringslagen

Lagen mot diskriminering av deltid/visstid

Semesterlagen

Studieledighetslagen

Föräldraledighetslagen

Sjuklönelagen

Skollagen

EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation)

Behöver du ytterligare stöd?

I medbestämmandelagen och i respektive kollektivavtal finns system för att lösa olika former av konflikter. Det innebär att du och dina arbetskamrater alltid kan få kvalificerad hjälp om det uppstår konflikter med er arbetsgivare.

Om du inte hittar den information du söker, om du behöver hjälp att förstå informationen eller få stöd för att komma till rätta med något som är fel - prata med ditt ombud, din avdelning eller kontakta medlemsservice.

Vanliga frågor om dina rättigheter kan du få svar på genom att söka på vår webbplats efter ferieanställning, föräldraledighet, semester, tjänstledighet.